Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1947/31/2020/RK

Usnesení: 1947/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-56

Rada kraje
schvaluje

1. Žádost o změnu projektu „Transformace Domova Háj IV.“ dle materiálu RK-31-2020-56;

ukládá

odboru sociálních věcí její podání prostřednictvím systému ISKP14.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz