Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1948/31/2020/RK

Usnesení: 1948/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-57

Rada kraje
schvaluje

9. Žádost o změnu v projektu „Transformace Domova Háj II.“ dle materiálu RK-31-2020-57;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 9. Žádosti o změnu prostřednictvím systému ISKP14+.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz