Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1949/31/2020/RK

Usnesení: 1949/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-58

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 275 788 Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz