Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1952/31/2020/RK

Usnesení: 1952/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-61

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-31-2020-61, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz