Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1953/31/2020/RK

Usnesení: 1953/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-62
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál a příloha č. 1 jsou neveřejné, neboť jejich zveřejnění by mohlo způsobit závažné komplikace u veřejnosti (neodůvodněné hromadné jednání jednotlivců v neprospěch veřejného zájmu či obecného prospěchu).Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz