Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1954/31/2020/RK

Usnesení: 1954/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-63

Rada kraje
rozhoduje

  • poskytnout dotaci z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2020-63, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-31-2020-63, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz