Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1955/31/2020/RK

Usnesení: 1955/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-64

Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D285000002 na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ dle materiálu RK-31-2020-64, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz