Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1956/31/2020/RK

Usnesení: 1956/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-65

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02727.0014 dle materiálu RK-31-2020-65, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz