Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1957/31/2020/RK

Usnesení: 1957/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-66

Rada kraje
rozhoduje

pověřit zaměstnance Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph. D. a Mgr. Jaroslava Zejdu k otevírání nabídek podaných v rámci procesu zadávání veřejných zakázek.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz