Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1958/31/2020/RK

Usnesení: 1958/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-67

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník II“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-31-2020-67, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-31-2020-67, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz