Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1959/31/2020/RK

Usnesení: 1959/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-68

Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-31-2020-68, př. 3, RK-31-2020-68, př. 4 a RK-31-2020-68, př. 5;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-31-2020-68, př. 1 do 139. výzvy OPŽP.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz