Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1962/32/2020/RK

Usnesení: 1962/32/2020/RK
Materiál: RK-32-2020-02

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj, o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč na financování výdajů souvisejících s realizací zakázky „Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele“;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení kapitálových výdajů o částku 445 730 Kč při současném snížení běžných výdajů o částku 445 730 Kč na financování výdajů souvisejících s realizací zakázky „Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele“.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz