Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1963/32/2020/RK

Usnesení: 1963/32/2020/RK
Materiál: RK-32-2020-03

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 249 700 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 68 597 Kč a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 181 103 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 100 000 Kč u Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42 na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Tiskový plotr“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.";
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 55 267 Kč u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Rozšíření SW Gordic (verze SQL)“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.";
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 81 103 Kč u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Nákup plotru a modernizace vnitřní sítě MVJ“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.";
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 13 330 Kč u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Nákup plotru a modernizace vnitřní sítě MVJ“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.".Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz