Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1965/32/2020/RK

Usnesení: 1965/32/2020/RK
Materiál: RK-32-2020-05

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými kraji dle materiálů RK-32-2020-05, př. 1, RK-32-2020-05, př. 2, RK-32-2020-05, př. 3, RK-32-2020-05, př. 4, RK-32-2020-05, př. 5.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz