Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1966/32/2020/RK

Usnesení: 1966/32/2020/RK
Materiál: RK-32-2020-35

Rada kraje
vyhlašuje

soutěž CoVyaIT?;

schvaluje

propozice soutěže CoVyaIT? uvedené v popisu problému k tomuto materiálu;

rozhoduje

poskytnout věcné dary účastníkům soutěže CoVyaIT? na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-32-2020-35, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz