Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1967/32/2020/RK

Usnesení: 1967/32/2020/RK
Materiál: RK-32-2020-06

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2020-06, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz