Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1969/32/2020/RK

Usnesení: 1969/32/2020/RK
Materiál: RK-32-2020-08

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-32-2020-08, př. 1 a RK-32-2020-08, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz