Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1970/32/2020/RK

Usnesení: 1970/32/2020/RK
Materiál: RK-32-2020-09

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2020-09, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz