Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1971/32/2020/RK

Usnesení: 1971/32/2020/RK
Materiál: RK-32-2020-10

Rada kraje
schvaluje

  • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2020-10, př. 1;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 140 000  Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 140 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 140 000 Kč, s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz