Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1973/32/2020/RK

Usnesení: 1973/32/2020/RK
Materiál: RK-32-2020-36

Rada kraje
souhlasí

s podáním žádosti o nadační příspěvek a následně s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2020-36, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz