Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1976/32/2020/RK

Usnesení: 1976/32/2020/RK
Materiál: RK-32-2020-13

Rada kraje
bere na vědomí

  • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 4. 2020 do 30. 9 2020 dle materiálu RK-32-2020-13, př. 1;
  • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020 dle materiálu RK-32-2020-13, př. 2;
  • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci dynamických nákupních systémů v období od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020 dle materiálu RK-32-2020-13, př. 3;
  • informaci o průběhu realizace nákupů prostřednictvím Nákupního portálu Kraje Vysočina dle materiálu RK-32-2020-13, př. 4.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz