Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1978/32/2020/RK

Usnesení: 1978/32/2020/RK
Materiál: RK-32-2020-15

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden –  září 2020 dle materiálu RK-32-2020-15, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz