Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1979/32/2020/RK

Usnesení: 1979/32/2020/RK
Materiál: RK-32-2020-16

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce, dle materiálu RK-32-2020-16, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz