Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1981/32/2020/RK

Usnesení: 1981/32/2020/RK
Materiál: RK-32-2020-18

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02752.0081 dle materiálu RK-32-2020-18, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz