Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1984/32/2020/RK

Usnesení: 1984/32/2020/RK
Materiál: RK-32-2020-21

Rada kraje
schvaluje

aktualizaci investičního plánu a použití fondu investic na rok 2020 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě dle materiálu RK-32-2020-21, př. 2;

stanoví

u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2020: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz