Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1985/32/2020/RK

Usnesení: 1985/32/2020/RK
Materiál: RK-32-2020-23

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/353 Velký Beranov - obchvat o účelovou dotaci z IROP ve výši 270 457 666,73 Kč;
  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/128 Salačova Lhota - obchvat o účelovou dotaci z IROP ve výši 19 883 838,69 Kč;
  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/360 Oslavička - Rudíkov o účelovou dotaci z IROP ve výši 40 709 494,10 Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz