Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1988/32/2020/RK

Usnesení: 1988/32/2020/RK
Materiál: RK-32-2020-26

Rada kraje
ukládá

odboru majetkovému a odboru školství, mládeže a sportu pokračovat v realizaci akce "OA a HŠ Havlíčkův Brod – Gastrostudio" za podmínky spolufinancování ze strany školy dle materiálu RK-32-2020-26.  Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz