Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1989/32/2020/RK

Usnesení: 1989/32/2020/RK
Materiál: RK-32-2020-27

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením sestavy výukového mini NC soustruhu, inventarizační číslo 0980191, rok pořízení 1993, pořizovací cena 227 406 Kč, zůstatková cena 0 Kč způsobem navrženým Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz