Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1991/32/2020/RK

Usnesení: 1991/32/2020/RK
Materiál: RK-32-2020-29

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 -  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) o peněžní prostředky z  MŠMT na ocenění Evropské jazykové školy Label 2020 ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-32-2020-29;
  • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593, o ocenění Evropské jazykové ceny Label 2020 ve výši 200 000 Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz