Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1993/32/2020/RK

Usnesení: 1993/32/2020/RK
Materiál: RK-32-2020-31

Rada kraje
schvaluje

změny v projektu popsané v materiálu RK-32-2020-31, které budou součástí Žádosti o změnu č. 7;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu č. 7 projektu Transformace Domova Háj III., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883, prostřednictvím systému ISKP14+, včetně dalších příloh požadovaných dotačním orgánem.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz