Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1994/32/2020/RK

Usnesení: 1994/32/2020/RK
Materiál: RK-32-2020-32

Rada kraje
bere na vědomí

průběžné vyhodnocení Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020 dle materiálu RK-32-2020-32, př. 1.  Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz