Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1996/32/2020/RK

Usnesení: 1996/32/2020/RK
Materiál: RK-32-2020-34

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-32-2020-34, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz