Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1998/33/2020/RK

Usnesení: 1998/33/2020/RK
Materiál: RK-33-2020-02

Rada kraje
schvaluje

bezúplatný převod dle materiálu RK-33-2020-02, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz