Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2004/33/2020/RK

Usnesení: 2004/33/2020/RK
Materiál: RK-33-2020-08

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-33-2020-08, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz