Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2010/33/2020/RK

Usnesení: 2010/33/2020/RK
Materiál: RK-33-2020-13

Rada kraje
schvaluje

aktualizaci investičního plánu a použití fondu investic na rok 2020 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-33-2020-13, př. 2;

stanoví

u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2020:Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz