Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2020/33/2020/RK

Usnesení: 2020/33/2020/RK
Materiál: RK-33-2020-23

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 252 190,95 Kč (9 924,87 €);
  • převod finančních prostředků na bankovní účet projektového partnera Volkskultur Niederösterreich GmbH ve výši 9 924,87 €.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz