Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2024/33/2020/RK

Usnesení: 2024/33/2020/RK
Materiál: RK-33-2020-27

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 15 242 105,70 Kč, určenou na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz