Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2029/33/2020/RK

Usnesení: 2029/33/2020/RK
Materiál: RK-33-2020-32

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3419 – Ostatní sportovní činnost o částku 100 000 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 100 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje

  • poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí IČO: 75070961 na realizaci projektu „Evropský pohár v házené mužů EHP Cup“ dle materiálu RK-33-2020-32, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-33-2020-32, př. 1Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz