Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2031/36/2019/RK

Usnesení: 2031/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-02

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 313 693 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 149 693  Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 164 000 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Specifické IT vybavení organizace 2019“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 149 693 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Specifické IT vybavení" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 112 000 Kč u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Velkoformátové tiskové řešení" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 52 000 Kč u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Nákup multifunkční tiskárny A3" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019".Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz