Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2032/36/2019/RK

Usnesení: 2032/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-03

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 202 066 Kč při současném zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 202 066 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku  202 066 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Rozšíření Wifi v NHB" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost".Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz