Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2033/36/2019/RK

Usnesení: 2033/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-04

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 529 219 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 76 199 a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 453 020 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku  120 000 Kč u Krajské knihovny Vysočina na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Zkvalitnění a zabezpečení dostupnosti serverů" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 133 020 Kč a "Příspěvek na provoz" o částku 26 199 Kč u Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Zvýšení propustnosti sítě SOŠ a SOU Třešť" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 200 000 Kč a "Příspěvek na provoz" o částku 50 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Obměna databázového (SQL) serveru" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019".Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz