Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2034/36/2019/RK

Usnesení: 2034/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-05

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení části kapitálové výdaje o částku 562 650 Kč při současném snížení části běžné výdaje o částku 562 650 Kč na úpravu systému souvisejícím s projektem eMeDocS.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz