Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2035/36/2019/RK

Usnesení: 2035/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-06

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se stanoví bezpečnostní politika Kraje Vysočina v oblasti systému řízení bezpečnosti informací  dle materiálu RK-36-2019-06, př. 1;

bere na vědomí

informaci o výsledku penetračních testů vybraných informačních systémů Kraje Vysočina.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz