Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2038/36/2019/RK

Usnesení: 2038/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-09

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar 12. sonet W. Shakespeara s grafikou malíře Emanuela Ranného s účinností k okamžiku předání daru hejtmanem kraje ambasadorovi TECO panu Joey Wang;

ukládá

hejtmanovi kraje předat věcný dar dle materiálu RK-36-2019-09.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz