Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2040/36/2019/RK

Usnesení: 2040/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-11

Rada kraje
bere na vědomí

aktivity zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období od ledna 2019 do listopadu 2019.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz