Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2041/36/2019/RK

Usnesení: 2041/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-12

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-36-2019-12, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz