Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2042/36/2019/RK

Usnesení: 2042/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-13

Rada kraje
rozhoduje

  • o splnění všech podmínek u dotčených žadatelek pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-36-2019-13, př. 1, RK-36-2019-13, př. 2;                              
  • o zařazení žadatelek do stipendijního programu;
  • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle materiálů RK-36-2019-13, př. 3, RK-36-2019-13, př. 4.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz