Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2044/36/2019/RK

Usnesení: 2044/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-15

Rada kraje
schvaluje

  • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2019-15, př. 1, RK-36-2019-15, př. 2, RK-36-2019-15, př. 3, RK-36-2019-15, př. 4, RK-36-2019-15, př. 5, RK-36-2019-15, př. 6RK-36-2019-15, př. 7;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 1 990 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 990 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
    • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 210 000 Kč
    • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 180 000 Kč
    • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 600 000 Kč

 s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz