Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2046/36/2019/RK

Usnesení: 2046/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-17
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz