Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2047/36/2019/RK

Usnesení: 2047/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-18

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv a smlouvy o poskytnutí dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů  RK-36-2019-18, př. 1, RK-36-2019-18, př. 2, RK-36-2019-18, př. 3, RK-36-2019-18, př. 4, RK-36-2019-18, př. 5, RK-36-2019-18, př. 6, RK-36-2019-18, př. 7 a RK-36-2019-18, př. 8.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz